Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin địa chỉ IP đang xâm hại máy chủ của bạn theo mẫu bên dưới. Phòng kỹ thuật SuperHost sẽ can thiệp xử lý trong thời gian tối đa 48h và phản hồi lại bạn qua email.