Sòng bài casino lớn nhất thế giới-Chơi casino

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày - Sao lưu tự động từ xa

Super PRO-One

» 4GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 1.5 core CPU
» 2 GB RAM
» 2 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super PRO-Two

» 6GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 1.5 core CPU
» 2 GB RAM
» 3 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super PRO-Three

» 8GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 2 core CPU
» 2 GB RAM
» 4 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super PRO-Four

» 10GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 2 core CPU
» 2 GB RAM
» 5 Website
» CloudLinux
» Cpanel