Sòng bài casino lớn nhất thế giới-Chơi casino

SUPER COLO-ONE
 • SUPERHOST RACK Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 100 Mbps Network
 • 400W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4
 • Yes IPMI/KVM
Super COLO-TWO
 • SUPERHOST RACK Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 150 Mbps Network
 • 500W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM
Super COLO-THREE
 • SUPERHOST RACK Data Center
 • 3U Không gian máy chủ
 • 200 Mbps Network
 • 600W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 3 IPv4
 • Yes IPMI/KVM