Sòng bài casino lớn nhất thế giới-Chơi casino

Hosting tương thích cho mọi Website - Đã bao gồm sao lưu tự động miễn phí

Super CPS-One

» 1GB Disk space
» 30GB Bandwidth
» 0.5 core CPU
» 256 MB RAM
» 2 Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Two

» 3GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 0.5 core CPU
» 256 MB RAM
» 3 Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Three

» 5GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1 core CPU
» 512 MB RAM
» 4 Parked Domain
» 2 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Four

» 7GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1 core CPU
» 512 MB RAM
» 5 Parked Domain
» 3 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Five

» 10GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1.5 core CPU
» 1 GB RAM
» 6 Parked Domain
» 4 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Six

» 12GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 2 core CPU
» 2 GB RAM
» 7 Parked Domain
» 5 Website
» CloudLinux
» Cpanel